Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – Silverbacks

Warm-up

Enskild uppvärmning

Metcon (Time)

I lag om 4

Cash in

100 cal rodd

En ror, övriga; dead-hang, planka, deadlifthold 60/40

(byt roddare när ni vill)

Verkstan: 100 thrusters 40/30 + 100 KBS 24/16

Lasta släden: 100 WB 10/6 + 100 pushups

Dela ut paket: 100 boxjumpover + 100 burpees

Ta hand om renarna: 100 DBsnatch 22,5/15 + 100 clean 60/40

Cash out

100 Syncade squats (25 var)

Goblet 24, goblet 16, front 60, front 40
Timecap; 40 min

Laget ska gemensamt utföra 100+100 reps per station. Vid varje station får endast två personer i laget jobba samtidigt. Byte när man vill.