CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad blir det bästa med julledigheten?

View Public Whiteboard

Warm-up

Styrkedag

Teknik: back squat (repetera passning)

Weightlifting

Back Squat (3-3-3-3 Stigande vikt Back squat)

Regga tyngsta vikten

Good Mornings (5-5-5 )

On the minute

OTM 6 min

Jämn minut: 45 sek hängande benlyft

Udda minut: 45 sek KB lunges

Om tid finnes

Bring sally up squats. Skala upp till back,,front eller goblet squat.