CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Frontsquat

Weightlifting

Front Squat (Hitta dagens 5RM)

Front Squat (5-5-5-5 med start varje 90 sek på 75% av dagens 5R)

Metcon

Metcon (No Measure)

OTM i 16 min

Minut 1: 10-20 x wall ball

Minut 2: 10-15 x ball slam

Minut 3: 10-20 x burpee

Minut 4: vila