CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (Hitta tung 5:a)

Front Squat (30 reps på så få set som möjligt)

Metcon

*Uppskalning= squat clean istället för front squat på alla MetCons

1: Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3 min

3 x front squat 40/30

6 x burpee

9 x wall balls 10/6

vila 2 min

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3 min

3 x wall ball 10/6

6 x front squat 40/30

9 x burpees

vila 2 min

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3 min

3 x burpees

6 x wall balls 10/6

9 x front squat 40/30

*Uppskalning= squat clean istället för front squat