CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Back squat (gå igenom passning)

Back Squat (5-5-5)

Metcon (3 Rounds for time)

MetCon:
3 varv av
10 x front squat på ca 50% av 1RM
400 meter löpning

Start i heat om 4. Ca 4 min vila mellan intervaller, alla i heatet startar samtidigt på alla varv.
Gå hårt på löpningen på varje varv.