CrossFit Holistic – WOD

QOD: Bästa julfikat?

View Public Whiteboard

Warm-up

Styrkedag

Teknik: Marklyft

Weightlifting

Deadlift (5-5-5-5 )

Pendlay Row (8-8-8)

Resterande tid

Medicinbollkast överhuvudet bakåt 10-10-10

I par en kastar och andra passar tillbaka bollen

Viktade plankor 4 x 30 sek i par, en jobbar en vilar

Om tid finns:

Jobba upp till totalt 2 min/ sida av sidoplanka