Main – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

KB windmill (3×3/arm på lätt vikt)

Shoulder Press (4 x (4+4) press+push press)

Good Mornings (6-6-6)

Batwing rows (6-6-6)

Metcon (AMRAP – Reps)

Tabata ball slams 10/6

Om tid finns kvar