Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Clean & jerk

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon: ”Grace is getting heavy” från Poikki i lag om två
15 min AMRAP
30 clean & jerk 50/30
30 pull up
30 clean & jerk 65/40
30 chest to bar/pull up
30 clean & jerk 80/50
AMRAP: Bar muscle up/chest to bar

Fördela reps valfritt inom laget.
Skalning: lägre vikter opå clean and jerk och/eller ring rows. Om man inte behärskar clean kan man byta ut C&J mot dubbelt så många KB svingar.