CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vem var din idol då du växte upp

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: OH squat och Hang Snatch (uppskalning: Snatch från marken)

Barbell Complex (5 x (2 x hang snatch 2 x OH squat) Stigande vikt)

Good Mornings (5-5-5 )

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 4 varv av

10 x knees to elbow

10 x burpee boxover

20 x DU (60xSU)

RX+ MetCon 4 varv av

15 x toes to bar

15 x burpee boxover

50 x DU

Time cap 10 min