Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.
Testvecka:vecka 22. OBS registrera era resultat i WODIFY!

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Börja med gemensam uppvärmning sedan ”grenspecifik” beroende på vad som skall göras

Weightlifting

Välj något av veckans tester som du inte hunnit göra

Back Squat (3RM)

Shoulder Press (3RM)

Clean (1RM)

Deadlift (3RM)

Metcon

Välj en du inte hunnit göra under veckan

Fran (Time)

21-15-9
Thrusters, 95# / 65#
Pull-ups
_____

CrossFit Games Open 13.2 (AMRAP – Rounds and Reps)

10 Min AMRAP
5 Shoulder to Overhead 115# / 75#
10 Deadlifts 115# / 75#
15 Box Jumps 24″ / 20″
_____

500m Row (Time)

Max Effort 500m Row
_____

Cindy (AMRAP – Rounds and Reps)

20-Minute AMRAP of:
5 Pull-ups
10 Push-ups
15 Squats
Skalning ½ Cindy

Gymnastics

Välj en du inte hunnit göra under veckan

Handstand Push-ups (Max reps)

_____

Hand stand hold (For time)

_____

Pull-ups (Max reps)

_____

Bar Muscle-ups (Max reps)