CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad tränade du innan CrossFit

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Back squat (gå igenom passning)

Weightlifting

Back Squat (3-3-3)

Jägarvila med benspark och KB (5-5-5/ben)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon: 4 varv

3 x Thrusters 50/40 (skalning: KB thrusters)

6 x Skivstångs rodd 50/40

9 x Marklyft 50/40

vila 30 sek mellan varv

Rx+ MetCon: 4 varv

3 x Thrusters 70/50

6 x Skivstångs rodd 70/50

9 x Marklyft 70/50

vila 30 sek mellan varv