Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!
Löp workshop 22 maj på Holistic. Läs mer på hemsidan

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilken uppfinning skulle du helst ha kommit på

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (hitta dagens 5 RM)

Front Squat (20 reps)

Sedan 20 reps på dagens 5 RM på så få set som möjligt

Romanian Deadlift ( 5-5-5 )

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 15 min i par en jobbar en vilar byt efter varje övning

20 x Wall balls 10/6

20 x DU´s

20 x KB svingar 24/16

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

RX+

MetCon 15 min i par en jobbar en vilar byt efter varje övning

25 x Wall balls 10/8

25 x DU´s

25 x KB svingar 32/24