Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen
Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Favorit karaktär på TV

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Kettlebell arm bar (3×3/arm)

Shoulder Press (Strikt press: Hitta hyfsat tung 8a)

Shoulder Press (3×8 på 90% av 8an ovan)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon every minute on the minute i 8 min

10 x KB sving 24/20

5 x goblet squat 24/20

2 x burpees

Om tid finnes

Om tid finns Tabata

Hollow hold / Armhävningar