Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Split Jerk

Split Jerk (3-3-3-3)

Nedskalning: push press

Metcon (Weight)

400 partner farmers carry
i lag om två ska ni frakta så mycket vikt (i form av de svarta viktplattorna) ett varv runt huset. Varje gång vikterna rör marken eller att ni byter bärare inom laget så måste båda göra 5 burpees.