CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är fredasmys för dig?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Back squat

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8 )

Box Jumps (10 min)

Höga box hopp. Högt men för kvalité. Jobba ca 10 min med detta.

Metcon

Metcon (Time)

3 varv

500 m rodd

15 x push up

15 x front squat 60/40

Kör i heat med tre i varje så fort en rott klart hoppar nästa på rodden. Ingen får passera lagkamraterna på någon station.