CrossFit Holistic – WOD

QOD: Bästa Paleo rätten

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Skin the cat (uppskalning: öva på front lever)

Gymnastics

Pull-ups (3 x max ring pull ups (skalning: med passning))

Metcon

Metcon (Time)

3 varv av:

20 wall balls

20 burpees

10 x ab mat sit up

30 sek/sida sidoplanka

15 x ryggresningar

vila 2 min mellan varv

Om tid finnes

öva på valfri gymnastisk svaghet