CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Gymnastics

Ropeclimbs 10 min

Teknik + 5 min ropeclimb träning

Metcon (No Measure)

20 min OTM

1. 1-3 Ropeclimbs

2. 50s Superman hold

3. 50s Handstand hold

4. Vila
På 1 Ropeclimbs. Skalning från sittandes klättra upp till stående alternativt bara träna på det som sas på genomgången

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

12 min AMRAP

30 Airsquats

30m Walking lunges 1 KB Frontrack 24/16

30 KB Swings 24/16