Teknik: Over head squat

Styrka:
4×4 Over head squat
4 x 15 KB svingar
4 x 10 Goblet squats
4 x 5/ben utfallsgång med KB i front rack