CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: push jerk

Weightlifting

Push Jerk (8-6-4-2-2 (stigande vikt))

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 15 min for quality (hitta ett tempo där do orkar röra dig hela tiden)

10 box hopp 71/61 (OBS höjden)

10 shoulder to overhead 40/20

20 x Mountain Climbers

Utmana gärna höjden på box hoppen