Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: push jerk

Push Jerk (5-5-5-5 (stigande vikt))

Metcon (No Measure)

Weighted carries i par. Över parkeringen och tillbaka, gå varannan runda. Ca 15 minuters jobb totalt.
Variera och blanda mellan följande i random ordning:
Suit case
Waiters
Farmers
Suitcase+farmers
Front rack