Teknik:
Turkish get up

Styrka:
Strikt press 7-5-3-3-3
Turkish get ups 3×3/arm
Planka 3×45 sek (viktat om det behövs)

Finisher: Tabata armhävningar (om tid finns)