Announcements

Boxtävling + FEST 10 nov. Mer info och anmälan i FB eventet. Alla kan va meee! 🙂

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

DB Benchpress (5x Max)

En vikt du kan göra 10+ reps på

Ring support (4x30s)

Ring Rows (4×15)

Biceps curls (4×10)

Om tid finns

1 min x3

Viktad planka