CrossFit Holistic – Handstående/Gymnastik

View Public Whiteboard

Warm-up

Gymnastics

Blandade övningar för spänningsstyrka

Handstående

Kick up, tuck up, Straddle up, pike up

Tuck wall slides

Balansövningar

Uthållighet.