CrossFit Holistic – Handstående/Gymnastik

View Public Whiteboard

Warm-up

Handleder

Varianter av Monkey

Teknik

Kicka upp mot vägg

Tuck handstand mot vägg

Chest to wall handstand

Accessory

Om det finns tid:

L-sit

Cirkel

12 minuter AMRAP for quality

2 Wall walks

4 kullerbyttor

8 V-ups/ Tuck ups

16 Utfallshopp