CrossFit Holistic – Handstående/Gymnastik

View Public Whiteboard

Warm-up

2 varv – Dead bugs + wipers

1 varv – Rocking + Bird dog

Styrka

A. Push and Lean – 3 set x 5r(3-5sek)

B. Liggande Axel Flex med vikt 3-5kg. 2 x 10(3sek)

C1. Stående Axelflex med vikt 3 x10

C2. Scapular shrugs. 3 x 10

D. Scapular shrugs i handstående 3 x 10

F. Elbow lock outs i handståend 3 x 10

Teknik

Balansövningar mot vägg och fristående

Uthållighet mot vägg. 4 x 30 sek 60 sek vila.