CrossFit Holistic – Handstående/Gymnastik

View Public Whiteboard

Warm-up

Uppvärmning

10 reps – 2 squat 2 pike

2 min framåtböj

10 reps 2 squat 2 pike

Styrka

Rörlighet höft

1. Fixed iso hip extension

2. Iso hip extension

3. SLP(Shortening, Lengthening, Pulse) Baksida lår.

10 sek mosa block/foamroller

10 sek tryck häl mot underlag

20 pulser

10 sek mosa block

10 sek tryck häl mot underlag

20 pulser

4. Höft flexion med block

5. Långa utfall

Teknik

Handstående