CrossFit Holistic – Handstående/Gymnastik

View Public Whiteboard

Warm-up

Kullerbyttor, hjulningar

Styrka

Handstående nedrull

Handstående

Teknik

Handstående