CrossFit Holistic – Handstående/Gymnastik

View Public Whiteboard

Warm-up

Coach Dan – core

Mobility

Axelglidare mot vägg. 3 x 10 reps

Axelflexion mot vägg 3 x 10 reps

Liggande axelflex på bänk med stång

Teknik

Press walks

Handstående