CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

40 min AMRAP Team om 3

30 Thrusters med viktplatta

30 Burpee to plate

30 Over head squat med viktplatta

30 Knees to elbows
3 Första övningarna synkar 2 och 1 vilar. Knees to elbows delas på alla 3