CrossFit Holistic – Luleå Alpina

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Deadlift (5×15 )

Metcon

Metcon (No Measure)

8 min OTM 45/ 15

Jägarvila

Vila 5

Tabata Squat jumps

Håll i en viktskiva i varje hand om man orkar det