CrossFit Holistic – LHF P-09

View Public Whiteboard

Warm-up

Rörlighet + Knästabilitet

Weightlifting

A: 10 min Teknik Power cleans ( från marken )

B: 4×10 Deadlifts

– Supersettat med 4×10 Strikta pressa (med skivstång)

Metcon

Metcon (No Measure)

Tabata Bulgarian split squat jumps

20s På höger ben / vila 10s sedan 20s på Vänster ben x8 intervaller (4 ben)

Vila 2 min

Tabata Burpees alternerande med Abmat situps

Vila 2 min

Tabata Biceps curls