CrossFit Holistic – LHF P-09

View Public Whiteboard

Warm-up

Rörlighet + Knästabilitet

Weightlifting

Front Squat (6×8)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2

40s Jobb / 40s Vila

X12 (intervaller var)

20 Cal Row

30 KB Swings

40m Grodhopp

30 KB Swings

20 Cal Skierg

Kör varanna Skierg och Rodd