CrossFit Holistic – LHF P-09

View Public Whiteboard

Warm-up

Rörlighet / Balans 10-15 min

Weightlifting

A: Teknik Deadlifts

Sedan : 4×8 Deadlifts

B: Teknik Hang Power cleans

(Kör på ett tag med lättare vikter fokus Teknik)

Metcon

Metcon (No Measure)

15 min OTM 45/15

1. Split squats jumps

2. KB Swings (lättare vikter

3. Singel Leg Vups

4. Burpees

5. Vila
Kolla snabb teknik genomgång innan du kör igång. Ändra alternativt Tex KB Swing om det behövs.