CrossFit Holistic – WOD

QOD: kommer du att åka skidor i vinter

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (Hitta dagens 3RM)

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

7 min AMRAP front squat på 80% av dangens 3RM. Varje gång stången rackas=5 burpees

(i par en kör och den andra peppar)

Romanian Deadlift (5-5-5 )

Metcon

Metcon (2 Rounds for reps)

MetCon 2×3 min med 3 min vila mellan.

3 x front squat 50/30 (börja med stång på marken)

6 x burpee over bar

9 x marklyft 50/30

12 x sit up

RX+ MetCon 3×3 min med 3 min vila mellan

3 x front squat 70/50 (börja med stång på marken)

6 x burpee over bar

9 x marklyft 70/50

12 x sit up

Kör i par. En jobbar 3 min en vilar tills båda gjort 2 x 3 min