CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall clean (5×5)

Weightlifting

Cluster (Ev15s )

Squat clean thruster
1 Cluster E15s x8

Rest 2 min

X8

Lasta varje runda så börja lättare och öka för varje varv

Metcon

Metcon (Time)

For time:

5 Rundor

15 Thrusters 35/25

10 Barfacing Burpees

Timecap 12 min

Accessory

Tabata Sidplankan

Beroende på tid.

1 Tabata och alternerande eller 2 Tabata så en hel på varje sida