CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall clean (5×5)

Weightlifting

Cluster (Ev15s )

Squat clean thruster
1 Cluster E15s x8

Rest 2 min

X8

Lasta varje runda så börja lättare och öka för varje varv

Accessory

Tabata Sidplankan

Beroende på tid.

1 Tabata och alternerande eller 2 Tabata så en hel på varje sida