CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Pistols

On the minute

Metcon (No Measure)

8 min OTM

Jämn minut: 5-10 pistols/ben

Ojämn minut: 30 sek L-sit

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon: i team om 4, 25 min AMRAP

50 x Double unders (150SU)

15 x push up

15 x box jump over (51/61)

Första lagmedlemmen börjar med DU, och går sedan vidare till Push up och då får lagmedlem två börja med DU. När lagmedlem två är klar med DU går dena till push up och lagmedlem tre börjar med DU. Man får inte passera någon lagmedlem på någon övning utan måste invänta att denne gjort klart på den stationen. Endast en pers/station samtidigt.