CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Uppvärming: rörlighet inför OH squats

Teknik: OH squats

Overhead Squat (4-4-4-4 (stigande vikt) )

Metcon (Time)

MetCon 21-15-9

Rodd (21 kalorier)

G2O med viktplatta 20/15

Knees to elbows (skalning: toes to bar eller fällkniv)