Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: TGU (gå igenom hur man failar)

Turkish Get Up (2-2-2-2/arm med stigande vikt)

Metcon (Time)

MetCon i team om två
100 Burpees
100 Ground to Overhead med KB
100 Box Jump Overs

Fördela reps valfritt inom laget. Den som inte kör måste inta fööjande ”vilopositioner”:
Burpees – KB utsträckt på rak arm
Ground to Overhead med KB – dead hang i pull up bar
Box Jump Overs – planka