CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall snatch (10×3)

Lätt vikt

Snatch Balance (10×3)

Lätt vikt

Weightlifting

Snatch (5RM)

Valfritt TNG eller Dropp

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

20 min AMRAP Snatch

5 Snatch på varje vikt.

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

AMRAP 85%
Dessa vikter ska va utefter ditt 1RM i squat clean. Alla % behöver givetvis inte vara på kilot utan man får runda så det går ihop för alla. Vet man inte sitt 1 RM så ska första vikten vara lätt och i slutändan ska varje lyft vara utmanande