Det är 300:e WODen vi kör på Holistic. De firar vi med:
I team om två genomför Team 300 = 600!
50 Pull Ups (ring rows)
100 Marklyft 60/40
100 Push Ups
100 Box Jumps 61/51
100 Floor Wipers 60/40
100 Cleans 60/40 (KB sving)
50 Pull Ups (ring rows)

Fördela reps valfritt inom laget