CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Teknik: Clean

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

20 min AMRAP i team om 5

Station 1: 300 meter rodd

Station 2:30 x wall ball

Station 3: 20x pull up (ring row)

Station 4: 10 x clean 40/30 (skalning 10 x KB sving)

Station 5: Vila tills personen på rodden är klar.

Start med en på varje station (en börjar med vila) Man får inte passera någon lagmedlem på någon övning utan måste invänta att denne gjort klart på den stationen. Endast en pers/station samtidigt.