CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (HItta tung 8:a)

Front Squat (50 reps på så få set som möjligt)

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon

1 varv AMRAP på varje station

3 min wall balls

60 sek vila

3 min rodd

60 sek vila

3 min Burpee box over

60 sek vila

Börja på olika stationer.
Parentes:

Onsdagnes MetCon var:

3 varv av AMRAP på varje station

60 sek wall balls

60 sek vila

60 sek rodd

60 sek vila

60 sek Burpee box over

60 sek vila