CrossFit Holistic – WOD

QOD: Bästa sommarfiket i Luleå

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (relativt tung 5a)

Front Squat (5-5-5)

PÅ 90 % av dagens tunga 5a

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i par en jobbar en vilar (men båda springer 200ingarna tillsammans)

100 Kettlebell Swings (32/24 kg)

200 Meter löpning*

100 Thrusters (20 kg)

200 Meter löpning

80 Burpees

200 Meter löpning

100 Thrusters

200 Meter löpning

100 Kettlebell Swings