Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Rörlighet för OH squats
Teknik: Over head squat

Overhead Squat (3-3-3-3)

Om du saknar rörlighet: öva med lätta vikter/pinne och gör inte fullt djup

Annie (Time)

50-40-30-20-10
Double-unders
Sit-ups