CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad gör du helst på en vilodag

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Snatch Grip Deadlift

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (5-5-5)

Barbell Row (5-5-5)

Metcon

Metcon (4 Rounds for distance)

MetCon 4 x 3 min med ca 3 min vila mellan

10 x thrusters 30/20

10 x push up

10 x utfallssteg

max rodd tills klockan står på 3 min

RX+ MetCon 4 x 3 min med ca 3 min vila mellan

10 x thrusters 40/30

10 x push up

10 x pistols

max rodd tills klockan står på 3 min
resultat=antal meter på rodden

Start i heat om 4 , vänta 2 min innan nästa heat startat