CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

60s on 60s off x10

Buy in : 10 Deadlifts

Sedan alternera mellan

1. AMRAP KB Swings

2. AMRAP Gobletsquats

– ha en utmanande vikt för 10 reps men så att man kan göra de unbroken.

Sedan alltså intervall 1 gör man 10 mark AMRAP swingar. Vilar 60s, sedan 10 mark AMRAP Goblet. Så 5 av varje i slutändan

Accessory

Bench Press (5×20 Reps )

Supersettas med

5×20 Biceps curls

Metcon 2

Metcon (Time)

For time:

700m

50 Airsquats

25 KB Swings 24/16

50 Lunges step back 1 KB

25 Burpees
1 varv rakt igenom.

Starta i heat på rodden!

Denna ska vara som en halv sprint! Så gasa från start