CrossFit Holistic – WOD

QOD: Ge ett bra filmtips

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: enarms KB push press

Teknik: KB clean

On the minute

OTM i 6 min

5-8/arm KB clean and push press

Metcon

Metcon (Weight)

MetCon:

400m partner farmers carry

i lag om två ska ni frakta så mycket vikt (i form av de svarta viktplattorna) ett varv runt huset. Varje gång vikterna rör marken eller att ni byter bärare inom laget så måste båda göra 5 burpees.

Superset

Superset 3 varv

10 x ring curls https://www.youtube.com/watch?v=HObU9DN4TQg

5-10 x dips (ringar, mot bänk eller mot box)

Om tid finnes

Om tid finns kvar: öva på Turkish get ups