CrossFit Holistic – Mammaträning

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Shoulder Press + Push Press (5x 5+max)

Accessory

EMOM x24

1. 10-15 Ring Rows

2. 10-15 ”Fjärilen”

3. 10-15 Armhävningar

4. 10-15 Sittande Flyes

5. 30s Hollow Hold

6. Vila

Hemmapass

A.

Kör igenom ett eller två varv av detta: https://www.instagram.com/p/CH8FO-mH7Dy/

B.

Fyll 2 0,5L vattenflaskor (eller ta någon tyngd mellan 0,5-2 kg).

EMOM x30

1. 10-20 Renegade row

2. 10-15 ”Fjärilen” (håll flaskorna längs med kroppen, lyft upp armarna rakt åt sidan och stanna i axelhöjd, därefter för armarna framför bröstet och sen tillbak samma väg)

3. 10-15 Armhävningar

4.10-15 Sittande flyes (sitt framåtlutad och dra upp armarna från golvet till axelhöjd)

5. 30s Hollow Hold

6. Vila