CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Turkish Get Up (6 min AMRAP )

Vi jobbar med Medball

Weightlifting

Push Jerk (5×8)

Lättare vikter och fokus teknik

Metcon 1

Metcon (No Measure)

8 min OTM

1. 1 Varv Cindy

5 Pullups

10 Pushups

15 Airsquats

2. 50s Plankan
Testa 1 cindy varv och skala om det känns för mycke under 1 minut. Du bör vara klar så du hinner vila minst 10s

Metcon 2

Metcon (No Measure)

8 min OTM

1. 14-20 Cal Row

2. 10-20 Burpees over the rower
Välj ett nummer som utmanar dig men att du har ca 10s vila mellan övningarna